Meist

Visioon

Aila Näpustuudio visiooniks on olla suurim kaasaegne ja mitmekesisematete käsitööoskustega stuudio Võrumaal ja e-õppekeskkond üle Eesti, mis pakub enda liikmetele parimaid võimalusi käsitööoskuste arendamiseks. 

Missioon

MTÜ Aila Näpustuudio missiooniks on pakkuda nii noortele kui ka täiskavanutele erinevaid võimalusi käsitööoskuste arendamiseks ja suurendada käsitöö õppimise populaarsust Võrumaal ning läbi e-õppekeskkonna ka üle Eesti.

Mida pakume?

MTÜ Aila Näpustuudios pakume lastele ja noortele regulaarset käsitöö- ja õmblusõpet huviringide õppegruppides. Toimub praktiliste käsitööoskuste arendamine ja täiendamine läbi käelise tegevuse (õmblemine, käsitöö erinevate tehnikatega, pehmete mänguasjade valmistamine, pärlitööd, kartongitööd).

Näpustuudio Käsitöökoolis oleme loonud õpilastele võimalused väga mitmekülgseks õppeks käsitöö vallas. Tänu toetustele on meie tööruumides kvaliteetsed õmblusmasinad, kangasteljed, töölauad ja toolid, mitmesugused töövahendid ja materjalid. Loodud on võrdsed võimalused kõikidele õpilastele. 

Lisaks käsitöökoolile on Näpustuudios ka päris oma käsitööasjade müük, kus müüme kohalike käsitöömeistrite tooteid. 

Väärtused

Õpilasest lähtuv 

 • Oleme loonud õpilasele õpikeskkonna, kuhu ta tahab rõõmuga tulla ja olla;
 • Oleme perele usaldusväärne koostööpartner;
 • Lähtume lapse huvidest, soovidest ja vajadustest.

Avatud ja uuendusmeelne

 • Oleme avatud igas suunas – valmis jagama oma kogemust ja vastu võtma häid ettepanekuid;
 • Otsime koostööpartnereid, et oma teenust veelgi kvaliteetsemalt ja mitmekülgsemalt pakkuda;
 • Oleme uudishimulikud ning avatud küsima kus, millal, kuidas küsimusi;
 • Oleme klientide jaoks alati olemas.

Aus ja usaldusväärne

 • Organisatsioon on läbipaistev, info ja dokumendid on kättesaadavad;
 • Teeme koostööd tunnustatud käsitöömeistritega;
 • Motiveeritud ja professionaalne meeskond.

Hooliv ja salliv

 • Oleme tähelepanelikud ümbritseva ja ümbritsevate suhtes;
 • Arvestame iga ühe eripäraga – inimesed on erinevad ja see rikastab meie maailma;
 • Kuulame, toetame, aitame;
 • Vastutame sõbraliku ja rõõmsameelse keskkonna loomise eest;
 • Oma sõnade ja käitumisega oleme lugupidavad kõikide suhtes.

Mänguline

 • Avastame, loome, õpime läbi käelise tegevuse;
 • Naudime koos meisterdamist;
 • Meie õpilased ja õpetajad on loovad, uudishimulikud, kohanemisvõimelised ja õppimisele avatud.