Õppetöö

MTÜ Aila Näpustuudios pakume lastele ja noortele regulaarset käsitöö- ja õmblusõpet huviringide õppegruppides. Toimub praktiliste käsitööoskuste arendamine ja täiendamine läbi käelise tegevuse (õmblemine, käsitöö erinevate tehnikatega, pehmete mänguasjade valmistamine, pärlitööd, kartongitööd).

Näpustuudio Käsitöökoolis oleme loonud õpilastele võimalused väga mitmekülgseks õppeks käsitöö vallas. Tänu toetustele on meie tööruumides kvaliteetsed õmblusmasinad, kangasteljed, töölauad ja toolid, mitmesugused töövahendid ja materjalid. Loodud on võrdsed võimalused kõikidele õpilastele.